Hedersprisvinnarens bästa tips: Så lyckas du med dina projekt

Bo Tonnquist är författare och föreläsare inom projektledning och agila metoder. Han blev nyligen tilldelad Svenskt Projektforums hederspris 2022 för sitt trägna arbete med att skriva enkelt och lättförståeligt om hur det är att vara projektledare.

Grattis till hederspriset, Bo! Hur känns det att blivit uppmärksammad för ditt författarskap?

- Jag känner mig oerhört stolt och det är ytterligare en bekräftelse, förutom att böckerna säljer bra, på att jag med mina böcker lyckats fylla en viktig roll för alla som vill förstå och utveckla sin kompetens inom området projektledning.

Hur lyckas du med att hålla dina böcker aktuella?

- Genom mina föreläsningar och kurser har jag förmånen att hela tiden träffa verksamma projektledare, såväl erfarna som nykläckta. Jag har också en pågående dialog med beslutfattare både inom näringslivet och offentlig sektor. Dessutom försöker jag att följa forskningen inom området och det som internationellt sker inom de organisationer som certifierar projektledare.

Varför har du skrivit två böcker med titeln "projektledning"?

- Min huvudbok ”Projektledning”, som även finns översatt till engelska, har med åren blivit lite av ett standardverk. Den används på utbildningar, allt från korta kurser på utbildningsföretag till längre program på universitet och högskolor, som uppslagsbok vid utveckling av projektverksamheten inom företag och organisationer samt av de som genomgår certifieringar. Det finns en övningsbok som stödjer användandet av boken.

- Böckerna Projektledning är ganska tunga, då de är så innehållsrika upplevs de ibland som för omfattande. Alla behöver antagligen inte veta hur man hanterar många projekt i portföljer och program, etablerar projektkontor eller ska förbereda sig inför en certifiering, menar Bo. För de flesta är det tillräckligt att veta vad jag ska göra i det projekt jag fått ansvar för.

Därför skrev Bo för ett par år sedan boken "Projektledning från grunden" som bara berör planering och genomförande av ett projekt. Det är alltså ett enklare alternativ till boken Projektledning som vänder sig främst till personer som inte hunnit skaffa en egen erfarenhet av att leda projekt och till kurser inom YH-utbildningar. I boken varvas klassisk och agil projektledning med övningar, exempel och mallar för dina projekt. Bo menar att oavsett vad ditt projekt handlar om eller vilken bransch det genomförs inom så är alla projekt byggda kring en processmodell som följer samma flöde.

- Det är alltid bra att känna till de grundstenar som varje projekt består av och hur metodiken bör tillämpas, säger Bo. Det är en av framtidens viktiga nyckelkompetenser som efterfrågas överallt.

Vilken är målgruppen för boken "Agilt eller projekt"?

- Målgruppen för "Agilt eller projekt" är beslutsfattare som som står inför valet att utveckla organisationens projektverksamhet eller omorganisera kring agila arbetssätt typ Scrum och SAFe. Jag vill med boken förklara olika begrepp och vilka förutsättningar som bör finnas på plats för projektbaserade respektive axial flödesbaserade arbetssätt. Det är en ganska tunn bok som är tänkt att ge svar på ett antal centrala frågor som är betydelsefulla för att lyckas.

Vilka egenskaper är viktigast för en bra projektledare, tycker du?

- Att ha förmåga att kunna sätta sig in i nya uppdrag och vad som är viktigt för kunden. En framgångsrik projektledare behöver ligga steget före och ha en plan för vad som ska hända, även sådant man inte känner till. Utan framförhållning är risken annars stor att man hamnar i en situation där man bara släcker bränder, dvs försöker lösa akuta problem, menar Bo.

Vilket privat projekt är du mest stolt över?

- Mina böcker. Jag ser mitt författarskap som ett program med syfte att utveckla kompetensen inom området projekt och agila metoder. Böckerna utgör tidsbestämda projekt.

Bo Tonnquists tre tips för en lyckad projektledning:

  1. Våga ställa krav på din beställare.
  2. Säkerställ att du fått rätt förutsättningar för att kunna utföra ditt uppdrag.
  3. Lägg tid på din förstudie så att du kan ta välgrundade beslut.

Projektledning_Bo-titlar_blogg.jpg