Intervju med författaren bakom Svenska Impulser – ett ledande läromedel i svenska

Det krävs mycket tid, energi och framförallt kunskap för att producera läromedel. Det är ett mångårigt projekt med många inblandade och mycket som ska bli rätt. Det är något som Carl-Johan Markstedt både vet mycket om och har erfarenhet av. Carl-Johan är bland annat författare till serien Svenska impulser, som är ett ledande läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen.

I den här intervjun får du reda på hur resan började från att arbeta som lärare till att nu bland annat jobba som författare till läroböcker i svenska på Sanoma Utbildning.

carl-johan-Markstedt-författare-till-Svenska-impulser.png

Under lärarutbildningen drömde Carl-Johan Markstedt om att få arbeta med skönlitteratur i sin roll som svensklärare, men när han väl hade fått sin examen och kom ut i klassrummen så märkte han att det inte var så enkelt. Hur tar man sig igenom en roman? Hur skapar man sammanhang? Och vilka romaner har vi ens tillgång till?

Carl-Johan hittade ett sätt att arbeta med läsplanering som visade sig vara effektivt och efter några år som lärare sammanfattade han erfarenheterna i sin första bok Känn på litteraturen 1.

– Jag valde ut tio samtidsromaner som jag verkligen trodde skulle kunna intressera eleverna och få igång diskussionerna. Det är samtalen som driver läsandet framåt, därför är det viktigt att skapa utrymme för eleverna att sätta ord på det de upplevt och tänkt.

Ett betänkande från Läsdelegationen (SOU 2018:57) tyder på att svenska elever har en mer negativ attityd till läsande än elever i allmänhet.

– Det är svårt att veta vad det beror på, säger Carl-Johan. Men klart är att vi behöver stimulera till mer läsning och hitta vägar som gör läsandet roligt. Det handlar om att välja rätt romaner. Både sådana som känns lockande för eleverna, men också romaner som utmanar dem.

Carl-Johan poängterar att man som lärare kan vara en förebild för eleverna.

– Du kan vara en läsande människa. Berätta om din läsning och vilka intryck det ger. Ni kan titta på topplistor tillsammans och prata om genrer. Låt eleverna möta olika typer av klassiker. Visa upp bredden.

Att läsa klassiker med elever kan vara en utmaning, men med rätt förberedelser kan även den äldre litteraturen göras tillgänglig för eleverna, menar Carl-Johan.

– Det är bra om läraren kan bidra till att skapa rätt sorts förväntningar genom att till exempel prata om sådant som kan komma att upplevas som främmande. Hur såg samhället ut när den här boken skrevs? I vilken kontext befinner sig den här texten?

Ett bra sätt att introducera klassiker kan, enligt Carl-Johan, vara att låta eleverna börja med att läsa och diskutera dystopiska berättelser som är populära idag, exempelvis Hungerspelen eller Divergent, för att efter det gå vidare med någon av de klassiska dystopierna, som Kallocain eller 1984.

Det är viktigt att inte lämna eleverna ensamma i sin läsning, menar Carl-Johan.

– Se på läsningen som en social aktivitet och ett tillfälle för eleverna att få diskutera existentiella frågor tillsammans. När det blir så, då blir läsningen också intressant.

I serien Känn på litteraturen, som Carl-Johan bland annat har skrivit tillsammans med Martin Sandberg, kopplas många olika aktiviteter till läsandet. Diskussionsuppgifter kan varvas med skrivuppgifter i olika genrer med romanen som ingång, och eleverna kan också arbeta med fördjupningar kring olika teman som behandlas i romanen.

Att hitta rätt språk har, enligt Carl-Johan, varit en av de största utmaningarna i arbetet som läromedelsförfattare.

– Självklart är det viktigt att förhålla sig till olika styrdokument men materialet ska också fungera i klassrummet. Och hur formulerar man sig egentligen så att det passar den här målgruppen? Det får inte bli för akademiskt och torrt men heller inte för larvigt.

Det viktiga urvalet är också svårt och tar tid. Romanerna ska vara både relevanta och intressanta, påpekar Carl-Johan, och de ska helst inte bli för snabbt daterade.

Kan man ha nytta av erfarenheterna som man samlar på sig som läromedelsförfattare även i rollen som lärare? Carl-Johan tror att det kan vara så.

– Jag har haft gott om tid att vrida och vända på olika idéer och kursupplägg. Dessutom har samarbetet med andra lärare och med Sanoma Utbildning varit inspirerande och gett mig mycket kunskap.

Carl-Johan Markstedt tipsar om fem klassiker som fungerar bra att läsa på gymnasiet:

  • Kallocain av Karin Boye
  • Förvandlingen av Franz Kafka
  • Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf
  • Bonjour Tristesse av Françoise Sagan
  • Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Det gäller att få eleverna att upptäcka litteraturens alla möjligheter, säger Carl-Johan avslutningsvis.

– När de via litteraturen får se världen med andra ögon och upplever hur spännande det kan vara att läsa en text och sedan diskutera den med varandra – då gör vi litteraturen relevant.

Svenskaimpulser-580x255.png

Läroböckerna Carl-Johan tagit fram i svenska för gymnasiet och Komvux

Svenska impulser är en serie läroböcker i svenska och svenska som andraspråk till gymnasiet och vuxenutbildningen. I serien ingår bland annat; Svenska impulser 1, Svenska impulser 2 och Svenska impulser 3. Alla titlarna finns både som tryckt lärobok och som onlinebok. För SVA finns i dagsläget Svenska impulser svenska som andraspråk 1 och under 2020 utkommer Svenska Impulser Svenska som andraspråk 2. Även dessa titlar kommer att finnas som tryckt lärobok och onlinebok.

Onlineböckerna är en kopia av den tryckta boken dvs. bok bakom glas, som innehåller ljud och en anteckningsfunktion. Du kanske har hört att man som privatperson inte kan köpa onlineböckerna? Nu kan man det! Du köper då via Digibok.

Carl-Johan är även författare till den populära serien Känn på litteraturen, som är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus. I serien ingår bland annat; Känn på litteraturen 1, Känn på litteraturen 2, Känn på litteraturen 3 och Känn på litteraturen 4.

Avslutningsvis ett tips för dig som är nyfiken. Se det här inspelade webbinariet där Carl-Johan Markstedt och medförfattaren Sven Eriksson ger en övergripande introduktion till Svenska impulser.