Välkommen till familjen, Goodwill Marknadsföring!

Familjen Goodwill har fått tillökning - Goodwill Marknadsföring. Boken är resultatet av ett spännande författarsamarbete mellan författarna Eva Blomkvist och Patrick Hjertén.

Eva och Patrick, som båda är lärare, egenföretagare och engagerade i organisationen Ung Företagsamhet, såg behov av ett nytt och modernt läromedel i grundläggande marknadsföring på gymnasienivå. Resultatet blev Goodwill Marknadsföring.

Boken släpptes i juni och vi kände att det var läge att ställa några frågor till författarna – om nya boken naturligtvis, men också för att lära känna dem lite bättre. Det visade sig att de kreativa författarna båda tycker om att måla, men om de målar tillsammans förtäljer inte historien.

Vilka är utmaningarna när man skriver en bok om marknadsföring?

- Marknadsföring är ett ämne i ständig utveckling, säger Eva. Det gör att man behöver tänka till både en och två gånger när man ska välja exempel till boken. De ska kännas aktuella, men samtidigt inte bli inaktuella inom ett halvår, och det gäller att hitta relevanta exempel som passar för målgruppen – i det här fallet gymnasieungdomar. Vår erfarenhet av undervisning visar på att elever presterar bättre om läromedlet är tydligt och rakt. Så det gäller att fokusera på rätt innehåll och inte sväva ut och bli yvig.

- Det ska också vara ett bra språk som passar dagens elever, tillägger Patrick, samt finnas en röd, logisk tråd genom boken.

Till vem riktar sig Goodwill Marknadsföring?

- Till alla som läser marknadsföring på gymnasienivå. Vår tanke är att den ska vara ett perfekt verktyg för Ung Företagsamhet (UF)* och ett hjälpmedel för de lärare och elever som ägnar sig åt detta, berättar Patrick.

Berätta kort om boken!

- Idén med Goodwill Marknadsföring, förutom att den givetvis uppfyller skolverkets kursplan, är att den ska vara anpassad efter dagens elever och tala till dem, säger Patrick. Den ska vara enkel och kunna användas både som ren lärobok men också som en sorts uppslagsverk.

- Vi har även valt att göra en tydlig koppling till UF, infliker Eva. Till varje kapitel finns det en övningsuppgift som är anpassad till just Ung Företagsamhet. Tanken med det är att många läser marknadsföringskursen samtidigt som de driver UF.

GW-mf_blogg_ver2.jpg

Goodwill Marknadsföring består av en faktabok, en uppgiftsbok samt ett lärarstöd. Faktaboken inleds med att presentera vad marknadsföring är, för att sedan gå vidare med kunder och målgrupper. Nästa steg är en genomgång av olika strategier som används inom marknadsföring och boken avslutas med att ta upp kommunikation, lagar och internationell marknadsföring. I faktaboken framkommer det tydligt vad som är fakta och vad som är exempel för att det ska bli enklare för eleverna.

Den tillhörande uppgiftsboken följer faktabokens struktur och innehåller ett stort antal övningar i stigande svårighetsgrad.

- Vi har lagt mycket tid på att ta fram relevanta uppgifter, berättar Eva. Det gör att det i övningsboken finns uppgifter på olika nivåer, från enklare uppgifter på basnivå till avancerade analysuppgifter. Något vi tror är både stimulerande för eleverna och till stor nytta för alla lärare som har diversifierade grupper.

- De som tycker om övningsuppgifterna i Goodwill 1 och 2 kommer att känna igen sig och förhoppningsvis även bli nöjd med dessa uppgifter, menar hon.

Lärarstödet är fullmatat med tips och råd till undervisningen, PowerPoint-presentationer, prov med bedömningsförslag samt lösningar till samtliga uppgifter. Allt för att du som lärare ska kunna utnyttja din begränsade tid med eleverna på bästa sätt.

Vem är du, Eva Blomkvist? Berätta gärna lite om dig själv!

- Javisst, jag är behörig lärare i ekonomi och juridik sedan 26 år och än har jag inte tröttnat, skrattar Eva. Innan jag blev lärare arbetade jag som utredare på Konkurrensverket. Idag är jag glad att jag valde att sadla om. Läraryrket är varierande och kontakten med unga människor berikar!

- Vid sidan av att vara lärare skriver jag läromedel. Förutom Goodwill Marknadsföring är jag även medförfattare till Goodwill Företagsekonomi 1 och 2. Till och från har jag också bokfört åt företag. Men, livet är inte bara arbete. För att må bra i kropp och knopp krävs mer. I mitt fall cyklar jag racer och bloggar om det under namnet ”cykelfröken”. Har precis upptäckt tjusningen med att paddla SUP och tränar styrka året runt. Min mer kreativa sida får sitt genom akvarellmålning, fotografering, bokläsning och handarbeten.

Och du, Patrick Hjertén, kan du berätta lite mer om dig själv?

- Absolut, jag är född och uppvuxen i Sjuhäradsbygden och har blivit platsen trogen förutom en tid i England. Man kan säga att jag halkade in på läraryrket på ett bananskal, berättar Patrick. Jag började som obehörig lärare, fick blodad tand och utbildade mig för att få behörighet. Jag har även jobbat inom näringslivet, mest med turism och design, samt driver eget företag. Just nu jobbar jag på Tranemo Gymnasieskola där jag undervisar på ekonomiprogrammet. Jag är också program-, ämnes- och budgetansvarig samt ansvarig för Ung Företagsamhet.

Och vad gör du när du inte jobbar?

- Vid sidan av jobbet älskar jag att läsa och har samlat på mig många böcker genom åren. Gillar också att vara ute i naturen och ibland händer det att färgtuberna åker fram och jag kladdar ihop en tavla.

*Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap. Organisationen har funnits i 40 år. Läs mer på ungforetagsamhet.se!

Om Goodwill Marknadsföring

Goodwill marknadsföring är avsedd för grundläggande utbildningar i marknadsföring. Med ett aktuellt innehåll och elevnära exempel lyfter boken marknadsföringen in i 20-talet.

Faktaboken tar bland annat upp frågor som vad det är som gör att vi väljer de produkter vi gör, hur företagen kan försäkra sig om att de producerar det vi vill ha och vad, och hur, vi kommer att konsumera i framtiden.

Läs mer om Goodwill Marknadsföring Faktabok, Uppgiftsbok och Lärarstöd här!