Ordlista Barn i Sverige s. 14–15

levnadsstandard: hur vi har möjlighet att leva utifrån t.ex. vår ekonomi

svälta: inte få tillräckligt med näring (mat)

aktivitet: något vi gör, ofta i en grupp

ekonomiska problem: problem som rör pengar

ekonomiskt stöd: hjälp i form av pengar

Barnkonventionen: FN:s regler som ska skydda barnen i världen

privatliv: en persons enskilda liv och hem

kompisrelation: ett förhållande mellan två kompisar

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration