Ordlista Barnkonventionen s. 86–87

Barnkonventionen: FN:s regler som ska skydda barnen i världen

artikel: en punkt i en lista, till exempel en överenskommelse

asyl: skydd, att få stanna i ett land när man är flykting

tigga: be om mat eller pengar, ofta för att man är fattig

barnäktenskap: när en eller två som är under 18 år gifter sig

barnarbete: när barn arbetar och inte kan leka eller gå i skolan

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration