Ordlista Brott och straff s. 74–75

rättsstat: ett land där lagen gäller alla och används i domstolen

polisstat: ett land där polisen har makt att döma personer de griper, inte en rättsstat

domstol: statens myndighet som dömer vid brott eller tvister

brottslig handling: en handling som bryter mot lagen, ett brott

straff: fängelse eller böter om man döms som skyldig till ett brott

böter: pengar som man måste betala för att man dömts för ett brott

benåda: låta någon slippa sitt straff eller förkorta ett straff

påföljd: straff eller annat som man kan dömas till, t.ex. vård eller samhällstjänst

avskräcka: göra så att någon låter bli

kriminalvård: fängelser och liknande som staten använder för att övervaka personer som dömts för brott

intern: en person som sitter i fängelse

kriminalitet: brottslighet

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration