Ordlista Dags att rösta s. 30–31

valhemlighet: att ingen behöver berätta vilket parti man röstar på

kommunfullmäktige: de som valts för att fatta beslut och styra i en kommun

regionfullmäktige: de som valts för att fatta beslut i en region

valdagen: dagen för valet, andra söndagen i september vart fjärde år

förtidsrösta: rösta före själva valdagen

rösträttsålder: åldern man ska ha för att få rösta i valet, i Sverige 18 år

engagera sig: intressera sig för, arbeta med

röstkort: alla som har rösträtt får ett brev med information om var de kan rösta

legitimation: ett id-kort eller pass (ett dokument som visar vem man är)

valsedlar: lappar för varje parti som ställer upp i valet med namnen på personer som kan väljas

vallokal: lokal där man kan rösta

avskärma: skydda någon från att synas

skärm: skydd mot insyn

röstmottagare: de som tar emot röstsedlarna och ser till att valet går till på rätt sätt

valurna: behållare där rösterna läggs

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration