Ordlista Därför bildades FN s. 84–85

mänskliga rättigheter: rättigheter som alla människor bör ha just för att de är människor

FN: organisation för fred och samarbete mellan världens länder

andra världskriget: krig som började i Europa och spreds till fler världsdelar 1939–1945

homosexuell: person som blir kär i samma kön som hen själv har

jude: en person som tillhör gruppen judar och har anknytning till religionen judendomen

rom: en person som tillhör folkgruppen romer

dokument: en skriven text, till exempel en överenskommelse som man följer

demokrati: folket bestämmer och har rösträtt och yttrandefrihet

tortyr: plåga en människa till exempel för att hen ska erkänna ett brott

kroppsbestraffning: ett straff som ger skador på kroppen

flykting: person som lämnar sitt hemland för att fly från förföljelse

konflikt: när personer eller länder inte kan komma överens

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration