Ordlista De politiska partierna s. 28–29

värdering: uppfattning om något, om vad som är bra och vad som är dåligt

kommuner: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

regioner: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

ordförande: den som har blivit vald till att leda en styrelse, till exempel i en kommun

medlem: person som tillhör en förening eller grupp

partiledare: den som är vald till ordförande i ett politiskt parti

språkrör: talesperson

talesperson: person som blivit utsedd att uttala sig för en hel grupp

debatt: diskussion där människor för fram sina åsikter i tur och ordning

kongress: möte för alla medlemmar i till exempel ett politiskt parti

skatt: pengar som betalas in till staten, regionen och kommunen

förknippa: uppfatta att något hör ihop med något annat

symbolisera: använda bildligt, som en bild för något

slagkraftig: som har stor påverkan

övertyga: få någon att tycka eller tänka som man vill

broschyr: liten tryckt skrift

informera: berätta om, upplysa om

debattinlägg: ett uttalande i en diskussion mellan personer med olika åsikter, det kan vara skriftligt eller muntligt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration