Ordlista Demokrati i Sverige s 20–21

demokrati: folket bestämmer och har rösträtt och yttrandefrihet

rösträtt: rätt att rösta i ett val

medborgare: den som räknas till ett land och då har vissa rättigheter och skyldigheter

diktatur: en eller en liten grupp ledare bestämmer allt i ett land

allmänna val: val där alla (över 18 år) har rösträtt

politiskt parti: en grupp med liknande åsikter om politik som man kan rösta på i ett val

yttrandefrihet: att rätten att säga vad man tycker är lag i ett land

riksdag: de som valts av svenska folket och som beslutar om förslag från regeringen och riksdagen

regering: den grupp som styr Sverige, leds av statsministern

region: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

kommun: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration