Ordlista Demokrati i vardagen s. 26–27

skollagen: lag som innehåller bestämmelser om skolan

inflytande: möjlighet att vara med och bestämma

information: innehåll i det som man säger eller skriver till någon

vårdnadshavare: förälder eller annan vuxen som fått ansvar för ett barn

ordningsregler: regler som talar om vad man ska eller inte ska göra

argument: skäl för eller emot något

övertyga: få någon att tycka eller tänka som man vill

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration