Ordlista Diskriminering s. 88-89

diskriminering: att inte bli lika väl behandlad som andra

myndighet: myndigheterna sköter det som staten och kommunen bestämt

myndig: att ha rättigheten att bestämma över sig själv, sitt liv och sina pengar, i Sverige blir kvinnor och män myndiga vid 18 år

organisation: något som är ordnat, till exempel en idrottsklubb eller en arbetsplats med chefer och anställda

kön: det biologiska könet beror på vilka könsceller man har, man kan känna sig som ett annat kön än sitt biologiska kön

etnisk tillhörighet: vilken folkgrupp man tillhör

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration