Ordlista Diskriminering s. 90–91

könsöverskridande identitet : när man känner sig eller uttrycker sig som ett annat kön än det man har vid födseln

sexuell läggning: bestäms av vilket kön en person blir kär i

funktionsnedsättning: att vara hindrad från att göra det man vill på grund av en sjukdom eller skada

homosexuell: person som blir kär i samma kön som hen själv har

davidsstjärna: stjärna som är en symbol för att man är jude

kollega: arbetskamrat

folkbokföring: en förteckning över alla i Sverige och var de bor, Skatteverket sköter folkbokföringen

regnbågsflaggan: en flagga i regnbågens färger som är symbol för människors lika rättigheter, särskilt när det gäller homosexualitet och könsidentitet

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration