Ordlista Du och samhället s. 6–7

grupp: samling av människor med något gemensamt

roll: hur vi är eller förväntas vara i en viss situation

norm: hur vi förväntas vara i ett visst sammanhang eller samhälle

regel: en bestämmelse som inte är en lag och som gäller till exempel i en idrott, i skolan eller i en gemensam tvättstuga

vårdnadshavare: förälder eller annan vuxen som fått ansvar för ett barn

könsroll: tanken att pojkar och flickor har olika roller pga. sitt kön

mobbning: när en person upprepade gånger blir illa behandlad

fördom: förutfattade meningar om något som inte stämmer

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration