Ordlista Fem nationella minoriteter s.100–101

nationell minoritet: mindre folkgrupp med särskilda band till Sverige

nationell: som hör till ett land

minoritet: mindre avgränsad del av befolkningen

majoritet: de flesta i en grupp eller i ett land

kultur: levnadssätt, seder, traditioner (även böcker, musik, teater, film)

diskriminering: att inte bli lika väl behandlad som andra

förtryck: hård behandling för att göra människor maktlösa

minoritetsspråk: ett språk som en mindre grupp använder

äldreomsorg: hjälp till äldre till exempel vård och bostad som kommunen ordnar

myndighet: myndigheterna sköter det som staten och kommunen bestämt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration