Ordlista FN:s roll i världen s. 92–93

mänskliga rättigheter: rättigheter som alla människor bör ha just för att de är människor

odemokratisk: som inte fungerar som en demokrati med rösträtt, val och yttrandefrihet

respektera: känna eller visa att man litar på och uppskattar någon

tortyr: plåga en människa till exempel för att hen ska erkänna ett brott

konflikt: när personer eller länder inte kan komma överens

förhandling: samtal för att komma överens om något

hållbar utveckling: att ett samhälle fungerar så att personerna kan försörja sig utan att skada miljön och att tillgångarna räcker även i framtiden

millenniemålen: åtta mål som FN:s medlemsländer beslutade att genomföra år 2000–2015

växthusgas: gaser som bidrar till klimatförändringen till exempel vattenånga och koldioxid

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration