Ordlista Från brott till straff s. 76–77

åklagare: person som bestämmer vem som ska åtalas för ett brott och samlar bevis inför en rättegång

väcka åtal: kalla någon till domstol för att ställas till svars för ett brott

domstol: statens myndighet som dömer vid brott eller tvister

häkte: ett fängelse där man är fängslad fram till rättegången

tilltalad: den som är misstänkt för brott (i en rättegång)

målsägande: den som är utsatt för brott (i en rättegång)

rättegång: när en domstol avgör vem som är skyldig till ett brott eller ska få rätt i en tvist

vittne: person som svarar på frågor om vad hen sett eller hört under en rättegång

domare: den som är ordförande under rättegången och dömer tillsammans med nämndemännen

nämndeman: en person som är med och dömer i en domstol

notarie: den som antecknar under en rättegång

fria: när domstolen förklarar att den åtalade inte ska dömas till ett straff

fälla: när domstolen förklarar att den åtalade döms för det hen har åtalats för

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration