Ordlista Globala målen s. 94–95

Globala målen: FN:s program för hållbar utveckling

klimatkris: de svåra följder som ett förändrat klimat kan få

pandemi: en smittsam sjukdom sprids över flera världsdelar

distansundervisning: när läraren och eleverna är på olika ställen och talar med varandra via internet

bakslag: när det inte går som man har planerat eller hoppats

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration