Ordlista Gustav Fridolin - politiker och lärare s. 36

ungdomsförbund: en avdelning inom ett politiskt parti för yngre medlemmar

valdebatt: diskussion inför ett val där olika partier för fram sina åsikter

nedskärning: stor minskning av pengar till en verksamhet t.ex. till skolan

expert: en person som vet mycket inom ett område

kris: svårt, osäkert läge

skära ner: minska kostnader

engagera sig: intressera sig för, arbeta med

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration