Ordlista Hållbar ekonomi s. 64–65

hållbar ekonomi: när den ekonomiska utvecklingen inte skadar jordens miljö eller är dålig för samhällen och människor i världen

konsumera: använda eller förbruka något

välfärd: trygghet i samhället som i Sverige betalas med skatt, t.ex. skola och sjukvård

resurs: en tillgång av något slag, t.ex. pengar

produktion: tillverkning

miljövänlig: som inte skadar miljön

energi: t.ex. vindkraft, vattenkraft

återvinning: ta tillvara något och använda det igen på något sätt

ekologisk: odling utan gifter

biogas: gas som tillverkas av t.ex. gödsel eller hushållsavfall

grön energi: sol- vind- och vattenkraft

elektronik: elektrisk teknik som används i t.ex. datorer och telefoner

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration