Ordlista Hushållets inkomster s. 56–57

ekonomi: hushållning, hur vi bäst fördelar pengarna till allt som de ska räcka till

hushåll: en eller flera personer som bor tillsammans och har delad ekonomi

inkomst: pengar från t.ex. lön eller bidrag

lön: pengar för arbete

bidrag: pengar från staten

sjukpenning: pengar vi kan få om vi är sjuka

föräldrapenning: pengar från staten som föräldrar får för att ta hand om sitt barn

skatt: skatt - pengar som betalas in till staten, regionen och kommunen

pension: pengar från staten som personer som slutat arbeta kan få

a-kassa: pengar från staten som de som inte arbetar kan få

stat: den offentliga makten i ett land

ansöka: be om något, ofta skriftligen

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration