Ordlista Inkomster och utgifter s. 58–59

konsumera: använda eller förbruka något

konsument: person som konsumerar

budget: sammanställning över inkomster och utgifter

utgift: kostnad, betalning

fasta kostnader: återkommande kostnader som inte ändras

rörliga kostnader: kostnader som kan variera och som vi kan påverka

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration