Ordlista Källkritik på nätet s. 46–47

fakta: något som går att bevisa att det är sant

vilseledande: information som inte stämmer

källkritik: att kritiskt undersöka varifrån information kommer

trovärdig: som verkar troligt och sant

blogg: dagbok på webben

publicera: ge ut eller sprida information i tryck eller digitalt

inlägg: när man bidrar med att skriva något på sociala medier

organiserad (sportaktivitet): aktivitet som ordnas genom idrottsklubb med ledare

åsikt: en personlig uppfattning om något

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration