Ordlista Kommunikation s. 40–41

kommunikation: överföring av information mellan människor

avsändare: den som sänder ett meddelande

mottagare: den som tar emot ett meddelande

information: det innehåll som överförs när vi kommunicerar

runsten: upprest sten med inristade runor (tecken)

tryckpress: maskin som kan skapa mycket text eller bild genom tryckning

samhällsinformation: information som berör samhället och de som bor där

myndighet: myndigheterna sköter det som staten och kommunen bestämt

underhållning: något som roar oss, t.ex. teater eller film

reklam: information från företag som vill få oss att köpa eller göra något

propaganda: en form av reklam som vill påverka våra åsikter

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration