Ordlista Lagar i samhället s. 68–69

lag: regler som måste följas av alla, den som bryter mot en lag kan få ett straff

grundlag: lag som beskriver hur landet ska styras

allemansrätten: ger alla rätt att vara i naturen och plocka bär, svamp och växter

rättsstat: ett land där lagen gäller alla och används i domstolen

böter: pengar som man måste betala för att man dömts för ett brott

kriminalitet: brottslighet

intern: en person som sitter i fängelse

åklagare: person som bestämmer vem som ska åtalas för ett brott och som samlar bevis inför en rättegång

häkte: ett fängelse där man är fängslad fram till rättegången

domstol: statens myndighet som dömer vid brott eller tvister

rättegång: när en domstol avgör vem som är skyldig till ett brott eller ska få rätt i en tvist

domare: den som är ordförande under rättegången och dömer tillsammans med nämndemännen

vittne: person som svarar på frågor om vad hen sett eller hört under en rättegång

straffmyndig: åldern när man får ta ansvar för ett brott och kan dömas i domstol (15 år)

snatteri: stöld av varor i en affär (ringa stöld)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration