Ordlista Malala – en symbol för flickors rätt att gå i skolan s. 96

landsbygd: område som inte är tätbebyggt, motsatsen till stad och tätort

läskunnig: som kan läsa

blogg: texter som man skriver och lägger ut på internet med jämna mellanrum

Taliban: person som tillhör militär och religiös rörelse i Afghanistan och Pakistan

global rörelse: en rörelse som är spridd i världen

utbildningsnivå: ordet nivå används om hur högt något är, utbildningsnivå betyder hur hög andel som är utbildade

rustat: förberett, starkt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration