Ordlista Mänskliga rättigheter s. 82–83

mänskliga rättigheter: rättigheter som alla människor bör ha just för att de är människor

FN: organisation för fred och samarbete mellan världens länder

flykting: person som lämnar sitt hemland för att fly från förföljelse

asyl: skydd, att få stanna i ett land när man är flykting

Barnkonventionen: FN:s regler som ska skydda barnen i världen

diskriminering: att inte bli lika väl behandlad som andra

Globala målen: FN:s program för hållbar utveckling

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration