Ordlista Massmedier s. 42–43

medier: kanaler som förmedlar information

massmedia: kanaler som förmedlar information till många människor

journalist: person som arbetar med att förmedla nyheter

yttrandefrihet: rätten att fritt uttrycka sina åsikter

kränka: att behandla någon illa

domstol: dömer olika typer av brott

lokal: här-det som rör närområdet där vi bor

rikstäckande: det som rör hela landet

makthavare: de som har makten och bestämmer i ett land

public service: nyhetskanaler som finansieras med statliga pengar

streamingtjänst: direkt överföring av t.ex. filmer eller musik via datorn eller mobiltelefonen

publicera: ge ut eller sprida information i tryck eller digitalt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration