Ordlista Mer om de nationella minoriteterna s. 116

levnadsvillkor: hur man lever, vilka möjligheter man har

kultur: levnadssätt, seder, traditioner (även böcker, musik, teater, film)

svedjebonde: jordbrukare som odlar upp nedbränd skogsmark

resandefolket: folk som räknas till den nationella minoriteten romer, men det är osäkert om alla har samma ursprung som romerna

kulturcenter: en plats där man håller på med kultur, till exempel romsk kultur

vidsträckt: som breder ut sig (över ett stort område)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration