Ordlista Mobbning s. 16–17

mobbning: när en person upprepade gånger blir illa behandlad

Barnombudsmannen: statlig myndighet som tar tillvara barns intressen och rättigheter

Barn- och elevombudet: del av Skolinspektionen som ska hjälpa barn som blir illa behandlade i skolan

Skolinspektionen: statlig myndighet som bland annat kontrollerar skolor

elevhälsan: medicinsk, psykologisk och specialpedagogisk hjälp för elever i skolan

utfryst: när man inte får vara med i ett sammanhang

skyldighet: något man måste göra

organisation: något som är ordnat, till exempel en idrottsklubb eller en arbetsplats med chefer och anställda

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration