Ordlista Nationella minoriteter s. 98–99

minoritet: mindre avgränsad del av befolkningen

majoritet: de flesta i en grupp eller i ett land

nationell minoritet: mindre folkgrupp med särskilda band till Sverige

urfolk: folk som levde i ett område innan det blev ett land och de som tillhör det folket i dag

minoritetsspråk: ett språk som en mindre grupp använder

kultur: levnadssätt, seder, traditioner (även böcker, musik, teater, film)

diskriminering: att inte bli lika väl behandlad som andra

identitet: en persons uppfattning om sig själv till exempel om hen vill tillhöra en minoritet eller ej

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration