Ordlista Nya lagar s. 72–73

norm: hur vi förväntas vara i ett visst sammanhang eller samhälle

lagstiftning: arbetet med nya lagar och ändringar av lagar

teknisk utveckling: när människan tar fram nya apparater och hjälpmedel som förändrar samhället

streama film: se film direkt på telefonen eller datorn (strömma film)

skolplikt: lagen som säger att alla barn ska gå i skolan mellan 6–16 års ålder

allemansrätten: ger alla rätt att vara i naturen och plocka bär, svamp och växter

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration