Ordlista Regler och normer s. 10–11

regel: en bestämmelse som inte är en lag och som gäller till exempel i en idrott, i skolan eller i en gemensam tvättstuga

norm: hur vi förväntas vara i ett visst sammanhang eller samhälle

lag: regler som måste följas av alla. den som bryter mot en lag kan få ett straff

situation: tillstånd, förhållande

sammanhang: när något hänger ihop

barnmisshandel: när barn utsätts för våld

föreställning: en idé om hur något är

moralisk regel: något som är rätt eller fel men inte står i lagen

formulera: uttrycka på ett visst sätt, att säga något

stöter på: att möta något

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration