Ordlista Romer s. 113–115

romani chib: romernas språk

dialekt: en variant av ett språk

slav: person som inte är fri utan ägs av någon annan

spion: en som lämnar ut uppgifter om sitt land till fiender

nazist: anhängare av ett nazistiskt parti, som tycker att människor har olika värde

medborgare: den som räknas till ett land och då har vissa rättigheter och skyldigheter

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration