Ordlista Så funkar demokrati s. 22–23

demokrati: folket bestämmer och har rösträtt och yttrandefrihet

majoritet: de flesta i en grupp eller i ett land

acceptera: finna sig i, leva med

sexuell läggning: bestäms av vilket kön en person blir kär i

diskrimineras: att inte bli lika väl behandlad som andra

yttrandefrihet: att rätten att säga vad man tycker är lag i ett land

politiker: person som blivit vald för att vara med och styra landet (kommunen, regionen)

demonstrera: visa vad man tycker genom att samlas och t.ex. gå med plakat och hålla tal

medier: kanaler som förmedlar information

medborgare: den som räknas till ett land och då har vissa rättigheter och skyldigheter

rösträtt: rätt att rösta i ett val

inkomst: lön eller andra pengar som kommer regelbundet, till exempel varje månad

inflytande: möjlighet att vara med och bestämma

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration