Ordlista Samer s. 102–103

Sápmi: områden i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland där samer levt sedan lång tid.

urfolk: folk som levde i ett område innan det blev ett land och de som tillhör det folket i dag

status: ställning i samhället

jojk: ett sätt att sjunga bland samer

renskötsel: att ta hand om renar, se till att de får bete och använda dem till mat och transporter

nomad: den som flyttar med sina djur för att de ska få bete, ej bofast

kåta: samisk hydda

nybyggare: den som bosätter sig på en plats där det inte bor någon

gruva: plats i berggrunden där man bryter malm eller andra råvaror

kraftverk: tillverkar elektrisk energi med hjälp av vatten, vind eller kärnreaktorer

betesmark: mark som används för djurens bete

kolonisera: när ett land tar områden som ligger utanför det egna landet

nåjd: den som ansågs ha kontakt med det andliga inom samisk religion

seite: en särskild klippa eller sten där samer offrade

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration