Ordlista Samhällets ekonomi s. 60–61

bank: företag som fått tillstånd av regeringen att hantera pengar

ränta: det man betalar för att få låna pengar

region: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

kommun: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

service: som en tjänst, t.ex. skola, sjukvård, barnomsorg

tjänst: något man får hjälp med, t.ex. hårklippning

moms: skatt på varor och tjänster som betalas in till staten

välfärd: trygghet i samhället som i Sverige betalas med skatt, t.ex. skola och sjukvård

företag: affärsverksamhet, t.ex. en fabrik eller en affär

försvar: militärt skydd av ett land, t.ex. genom armén eller flygvapnet

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration