Ordlista Sociala medier s. 48–49

sociala medier: de kanaler vi kan kommunicera gemensamt på via internet

passiv mottagare: när man tar emot information utan att svara

traditionella medier: tv, radio och tryckta tidningar

samhällsdebatt: när man diskuterar aktuella frågor som rör vårt samhälle

ansvarig utgivare: den person som tar ansvar för vad som innehållet i t.ex. en tidning

fake news: falska nyheter, osanna nyheter som delas i sociala medier

medievanor: hur vi använder olika typer av medier

redskap för demokrati: något som ökar demokratin, t.ex. som gör många delaktiga i en fråga

figurera: förekomma

granskning: undersökning

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration