Ordlista Sverigefinnar s. 106–107

invandra: komma till ett nytt land för att bo där

finlandssvensk: invånare i Finland eller från Finland som har svenska som modersmål

sverigefinne: invånare i Sverige som har finska som modersmål eller som själv uppfattar sig som sverigefinne

Finnskog: område i Sverige där finska nybyggare började odla upp jorden på 1500- och 1600-talet

Finnmark: område i Sverige där finska nybyggare började odla upp jorden på 1500- och 1600-talet

krigsbarn: barn som flyttade till Sverige för att komma undan kriget i Finland

behandlas nedlåtande: bli behandlad som om man var mindre värd

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration