Ordlista Tornedalingar s. 108–109

tornedalingar: befolkning som länge funnits kring Torne älv och personer som själv uppfattar sig som tornedalingar

Tornedalen: området kring Torne älv

meänkieli: ett språk som talas i Tornedalen

flerspråkig: den som kan flera språk

rasbiologi: forskning som var inriktad på folkgruppers utseende och egenskaper och som menade att folkgrupper hade olika värde

arbetsstuga: ett skolhus där eleverna bodde under terminerna och måste tala svenska

myndighet: myndigheterna sköter det som staten och kommunen bestämt

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration