Ordlista Vad får vi för skatten? s. 62–63

skatt: pengar som betalas in till staten, regionen och kommunen

region: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

kommuner: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

kommunalskatt: en del av inkomsten som man betalar till kommunen

kollektivtrafik: olika slags trafik där människor reser tillsammans, t.ex. tåg och buss

staten: den offentliga makten i ett land

bistånd: ekonomiskt bidrag till utlandet

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration