Ordlista Våra medier s. 38–39

medier: kanaler som förmedlar information

massmedia: kanaler som förmedlar information till många människor

sociala medier: de kanaler vi kan kommunicera gemensamt på via internet

public service: nyhetskanaler som finansieras med statliga pengar

reklam: information från företag som vill få oss att köpa eller göra något

källkritik: att kritiskt undersöka varifrån information kommer

yttrandefrihet: rätten att fritt uttrycka sina åsikter

åsikt: en personlig uppfattning om någonting

fakta: något som går att bevisa att det är sant

censur: när myndigheter granskar böcker, filmer, tv eller radio

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration