Ordlista Varför begår vissa människor brott? s. 78–79

kriminell: en som begår brott upprepade gånger

narkotika: knark, ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av

våld: slag eller liknande som skadar en annan människa

tjuvåka: åka buss, tåg, spårvagn eller tunnelbana utan att betala

straffmyndig: åldern när man får ta ansvar för ett brott och kan dömas i domstol (15 år)

socialtjänst: kommunens arbete med människor som behöver hjälp på olika sätt

vårdnadshavare: förälder eller annan vuxen som fått ansvar för ett barn

skadestånd: pengar som den som är ansvarig för ett brott ska betala till den som drabbats av brottet

ungdomsfängelse: ungdomar mellan 1518 år kan dömas till vård och behandling på ett låst ungdomshem

skadegörelse: ett brott där man förstör eller tar sönder något med flit

snatteri: stöld av varor i en affär (ringa stöld)

ringa (stöld): liten, mindre (stöld), ringa stöld är samma som snatteri

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration