Ordlista Varför finns det lagar? s. 70–71

lag: regler som måste följas av alla, den som bryter mot en lag kan få ett straff

regel: en bestämmelse som inte är en lag och som gäller till exempel i en idrott, i skolan eller i en gemensam tvättstuga

böter: pengar som man måste betala för att man dömts för ett brott

åklagare: person som bestämmer vem som ska åtalas för ett brott och som samlar bevis inför en rättegång

domstol: statens myndighet som dömer vid brott eller tvister

stifta lagar: förbereda och besluta lagar (i riksdagen)

grundlag: lag som beskriver hur landet ska styras

majoritet: de flesta i en grupp eller i ett land

sexuell läggning: bestäms av vilket kön en person blir kär i

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration