Ordlista Varför har vi fördomar? s. 18–19

fördom: förutfattade meningar om något som inte stämmer

förutfattad mening: fördom, uppfattning om något som inte stämmer

diskriminering: att inte bli lika väl behandlad som andra

individ: en enskild person

illa bemött: dåligt behandlad av någon

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration