Redaktion högskola och näringsliv

Vår snabbt växande utgivning mot universitet, högskola och näringsliv är huvudsakligen koncentrerad till områdena ekonomi, ledarskap, administration och juridik. Vi förmedlar akademisk kunskap till studenter och praktiker - i bokform eller som onlinetjänster - och praktiskt förankrad kunskap till akademiker i aktuell och pedagogiskt utformad kurslitteratur.

Våra målgrupper sträcker sig från yrkesverksamma praktiker, till studenter på universitet och högskolor. Våra böcker förekommer också på Yh-utbildningar, i företagsintern utbildning, på folkhögskolor och hos privata utbildningsföretag. Vi är stolta över att kunna presentera ett brett utbud och ett stort antal nya böcker som vi hoppas intresserar dig.

Vi söker alltid personer med undervisningserfarenhet från högskola eller näringsliv med tankar och idéer kring morgondagens läromedel inom ekonomi och administration.

Amanda Schött Franzén

Affärsområdeschef, högskola och näringsliv

08-587 642 24

Anne Laurella

Förläggare, högskola och näringsliv

08-587 642 63


Karin Sörensen


Förlagsredaktör, högskola och näringsliv

Skicka e-post
08-587 642 70


Natalie del Carmen Nordström

Förlagsredaktör, högskola och näringsliv

Skicka e-post
08-587 642 77

Helén Park

Förlagsredaktör, företagsekonomi och juridik på gymnasiet

08-587 642 37


Anna Carlsson

Marknadsförare, vård-och omsorg, högskola/näringsliv

Skicka e-post
08-587 642 59

Isabella Falkowska Källman

Marknadsförare, vård-och omsorg, högskola och näringsliv
Tjänstledig

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev