Hållbarhet och kvalitet är viktigt för oss

Alla våra böcker är tryckta på FSC-märkt papper. Det innebär att vårt papper är miljömärkt och kommer ursprungligen från skog som återplanteras.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. Läs mer om FSC och deras arbete.

Samhälls- och företagsansvar

Våra etiska riktlinjer är fastställda av Sanoma Code of Conduct samt Sanomakoncernens interna riktlinjer. Vi strävar efter att minimera negativa miljökonsekvenser och maximera positiva sociala och ekonomiska effekter i vår verksamhet. Vi är engagerade i att främja etiska och ansvarsfulla affärsmetoder, inte bara i vår egen verksamhet utan också i vår leveranskedja. Läs mer om vårt företagsansvar.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet i Sanomas hållbarhetsredovisning. (PDF-dokument, 3 MB)

Branschorganisationen Läromedelsföretagen

Sanoma Utbildning är medlem i Läromedelsföretagen. En branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Läromedelsföretagen verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Tillgången till kvalitativt läromedel är en nyckelfaktor för att elever ska nå skolans kunskapsmål. I kvalitetspolicyn (PDF-dokument, 186 kB) tydliggör branschorganisationen Läromedelsföretagen våra åtaganden som medlemmar; att utveckla läromedel som ska ge stöd i lärarnas yrkesutövning, vägleda elever när de inhämtar kunskap och bidra med ett innehåll som stöttar skolornas uppdrag att främja lärande.

Läromedelsföretagen har även tagit fram ett stöd vid val av läromedel (PDF-dokument, 254 kB) för att underlätta för lärare att välja läromedel av hög kvalitet, oavsett om det rör sig om tryckta eller digitala.

Vår utgivning inom hållbarhet

Varje år kommer vi ut med nya angelägna titlar inom hållbarhet. Läs mer om vår hållbarhetsutgivning och vårt hållbarhetsarbete i vår folder!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration