33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk, upplaga 1

Om serien

33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk, upplaga 1

Ett övningsmaterial som ger eleverna lust att läsa och uttrycka sig i skrift. Dessutom får de ett ökat ordförråd. Varje kapitel inleds med en kort lästext, som följs av övningar med frågor på innehållet.