33 läs- och skrivövningar i svenska som andraspråk

Författare
Gunnel Fjellström (Häftad, 2004)
Ämne
Svenska för invandrare, Svenska som andraspråk
Antal sidor
72
Utgivningsdatum
2004-04-05
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162261801
Länk till blädderprov:

175 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

De 33 övningarna är ett självstudiematerial som ger eleverna lust att läsa och uttrycka sig i skrift. Boken är tänkt att underlätta för elever med en långsam inlärningstakt. Samtliga texter är skrivna i presens. Vissa är faktatexter, andra är händelser från vardagslivet. Teckningarna är både ett trevligt komplement och ett stöd för förståelsen. Frågorna till texterna lyfter fram nyckelorden. Skrivuppgifterna ansluter till texterna. Texternas omfång och svårighetsgrad ökar successivt. Facit ingår.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration