77 begrepp i matematik, upplaga 1

Om serien

77 begrepp i matematik, upplaga 1

Denna bok i svenska som andraspråk ger en bas med frekventa begrepp inom matematik och skapar förståelse för ord och uttryck i svenskan. Den visar även på hur matematikuppgifter kan presenteras i svenska läromedel.