77 begrepp i matematik, upplaga 1

Om serien

Denna bok i svenska som andraspråk ger en bas med frekventa begrepp inom matematik och skapar förståelse för ord och uttryck i svenskan. Den visar även på hur matematikuppgifter kan presenteras i svenska läromedel.

Dela 77 begrepp i matematik, upplaga 1: